Text: Björn Billung Foto: Björn Billung

Visst lönar det sig att anmäla hinder – Del 1

Björn Billung från Stockholm har en paraplegi och är armcykelentusiast. I en artikelserie delar han med sig av sina tips och erfarenheter kring att anmäla hinder i gång- och cykeltrafiken i Stockholm. På liknande sätt kan man anmäla över hela landet. Ju fler som anmäler, desto större kraft får anmälningarna. Vi har delat in Björns tips i olika svårighetsgrader – här kommer del 1, med tips om anmälningar som är ganska enkla att genomföra.

Björn Billung med en påkopplad elarmcykel på sin rullstol.

Jag klarar de flesta situationer för att jag, idag, har bra fysik och en elarmcykel – men även jag kommer att bli skröpligare med tiden, precis som alla andra. Just nu och alltid är det viktigt att göra det man kan, vill och klarar: att ta sig till närliggande arbete, skola, vänner, matbutik, biograf, matställe, gym utan att behöva ta den egna bilen, färdtjänst eller taxi.

Jag elarmcyklar varje dag – uppåt 400 mil per år. Jag vill bidra till att planeten inte går över Parisavtalets 1,5-gradersmål, vill bidra till förbättrad folkhälsa och vill slippa de vanligaste folksjukdomarna. Men det finns en hel del problem på vägen, och fler av oss borde tala om för väghållarna att vi finns och att vi rör oss långa sträckor på trottoarer, gång- och cykelbanor – till fots, med armcykel, permobil, rullstol, rullator, elskoter. Om infrastrukturen är säker och framkomlig för oss så fungerar den för alla.

En taxi som trotsar stoppförbudet på cykelfält.

Alla mina Tyck till-anmälningar och Facebookinlägg uppstår vid vardagscykling. Jag letar absolut inte efter problem utan pekar bara på infrastruktur som är undermålig för oskyddade trafikanter, för att få till förbättringar. Jag hoppas att du också börjar uppmärksamma och anmäla de hinder du ser i gång- och cykeltrafiken.

Del 1. Inspiration för dig som är nybörjare på att göra anmälningar.

Verktyg:

• mobilens kamera

• Trafik Stockholms app Tyck till, https://trafik.stockholm/tyck-till/tyck-till-med-mobilen/ 

(Det kan fungera olika i olika kommuner, men alla kommuner har något som motsvarar Trafikkontoret i Stockholm och det finns alltid ett sätt att anmäla brister. Se vad som finns i din kommun och om det finns en liknande app.)

Min första anmälning var Loomis, 2015: Värdetransportbil i Hammarby Sjöstads cykelfält. Föraren hävdade felaktigt, som många andra, att de har tillstånd att stå i cykelfält. Tillståndsvalsen brukar även taxi, leveranstrafiken, Postnord med flera dra. Sanningen är att Trafikkontoret aldrig ger sådana tillstånd till någon.

När Loomisföraren ljög bestämde jag mig för att det fick vara NOG. Jag kunde aldrig föreställa mig att jag, bara några år senare, kunde nå ut till 30 000–109 000 personer på Facebook och Youtube, med ett enda inlägg/video. Självklart ökar då chansen att nå fram till politiker, tjänstemän, entreprenörer och företag.

Här hjälpte en anmälan och hindret var borta redan efter en vecka.

En anmälan från maj 2023: Vi skulle ta lunch på ett matställe vid Hammarby kaj, med utsikt över kanalen och Hammarby sjö. Men vi hindrades – tvärs över kajen låg en elkabel med kabelskydd (mot bilar!). Lite surt efter att ha cyklat i 90 minuter. Tre elarmcyklar och MOTO-aggregat monterade på rullstolarna – alla kunde inte ta sig över och hade inte kunnat komma över även om vi kopplat av rullstolarna. Jag tog bilder och anmälde i Tyck till. Sedan tog vi oss till ett mer välkomnande ställe.

Trafikkontorets mejlsvar kom en vecka senare: ”Elsladdar får inte dras över gång- och cykelbana eller fästas i stadens anläggningar eller träd. Elsladdar får under inga omständigheter läggas på trottoar eller annan yta.”

Så här ska el och vatten dras, enligt Trafikkontoret.
Här blev det faser åt båda sidorna ned till gatuhöjd efter Björn Billungs råd.

Ibland har man tur och råkar träffa rätt person vid rätt tillfälle. Jag var inbjuden till en kommun för att tala om ”rörelsehindrade som trafikanter på gc-banor”. Något år senare undrade en deltagande trafikplanerare om jag kunde titta på en tvärgata i Stockholm, där de fortsatt med trottoaren i samma höjd över tvärgatan – med faser åt båda sidorna ned till gatuhöjd. Skönt att slippa åka ned och upp varje gång man vill korsa en tvärgata med rullstol. https://youtu.be/vLO_IXmAEZE

Herr Gårman flyttad från cykelbanan.

En gammal anmälan jag gjort blev klar i juni 2023. En skyltstolpe för gångpassage som stått mitt i cykelbanan togs bort och ställdes i en ny avsmalning i gatan. Vinst: Gående och cyklister behöver inte tränga ihop sig på gångbanan vid möten; alla får dessutom kortare sträcka att korsa gatan. Den här var den sista, av två, som försvann vid Henriksdal.

Även om själva anmälan var enkel tog det flera år, ihop med andra Facebookgrupper, innan det som var ”omöjligt” – enligt Exploateringskontoret – blev möjligt. Om det gjorts rätt från början hade kommunen sluppit kostnaden. https://youtu.be/8ldJmdinYB8 

Gång och cykeltunnel vid Londonviadukten.

2018, busshållplatsen Londonviadukten finns vid ett prioriterat sopsaltat gc-stråk mellan Nacka och Slussen. Gångbanan smalnade av och upphörde några meter efter en tunnelmynning utan sikt. Just där skulle gående byta sida med cyklister i nedförsbacke eller elsparkcyklar som tar fart ut ur tunneln inför uppförsbacken. Jag föreslog Trafikkontoret att gående och cyklister borde byta sida på toppen av backen istället, vid busshållplatsen. Ett skyddsstaket borde sättas upp för att öka säkerheten för resenärer som stiger av bussen. Plötsligt hände det – 2020 blev mina förslag verklighet: https://fb.watch/knpyCE46hd/

Onödiga hinder vid Pungpinan söder om Stockholm.

2018 lovade Stockholms stad att ta bort alla onödiga hinder på gc-banor – sedan grävde de upp asfalten, satte ner kantsten och fyllde på med jord för buskar precis bakom bommens öppna del vid Pungpinan söder om Stockholm. 2019 togs den rabatten bort igen.

I skuggor, regn och mörker är nästan alla hinder osynliga. Därför är allt sådant borttaget på och bredvid bilvägarna. Att bygga farligt och fel på gc-banor och sedan behöva bygga om till säkert och framkomligt är slöseri med skattemedel. https://www.facebook.com/578627512242811/videos/1389933994478223  

Skyltar som hindrar. Förbjudna gatupratare vid Coop – det finns ett 50-tal bara i Sjöstaden.

Andra hinder att Tyck till-anmäla: Allt som hindrar framkomlighet och säkerhet. Otillåtna ”gatupratare” på trottoarer, bommar och chikaner på gc-banor, rumblesticks (höga målade linjer i gc-banan, skakar som f-n), betongsuggor som knappt syns bakom kurvor och i tunnlar (tänkta att mota bilister).

Hindren påverkar så klart alla med cykel, armcykel, permobil, rullstol, rullator, elrullstol och elskoter. Barn som gamla.

Kartan visar hur långt man kommer på 30 minuter om man går, cyklar, åker kollektivt eller med bil. Det är uppenbart att vi kan ta oss långa sträckor med rullstol, armcykel, elrullstol och permobil. Med elarmcykeln korsar jag hela Stockholm – från Henriksdal till Solna – på 30 minuter, i lugn takt och oavsett låg- eller högtrafik. Med bilen tar det 25–90 minuter.

Om länet bygger ett nät av sammanhållna, breda, gena, säkra och framkomliga gc-banor – med tunnlar och broar som fungerar för alla – så kommer ännu fler att börja använda gc-banorna, oavsett ålder och hur man tar sig fram. Den infrastrukturen finns sedan länge i Nederländerna. Då borde den fungera även i Sverige.

Många av Facebookinläggen ligger på min sida, El-armcykla med rullstol: https://www.facebook.com/bjornbillung

Läs del 2 och del 3 i samma artikelserie:

« Startsidan
« Startsidan