Annonsera i Kick


Kick är RG Aktiv Rehabiliterings medlemstidning – en tidning med läsvärda och relevanta artiklar som når en väl definierad målgrupp. Syftet med tidningen är att inspirera personer med ryggmärgsskada och liknade förutsättningar, utbilda och ge kunskap, informera om RG:s verksamhet, metod och intressepolitiska frågor etc.

När du väljer att annonsera i Kick når du en väl definierad målgrupp. Du kan välja att annonsera i den tryckta Kick eller på kick.se.

Är du intresserad av att annonsera? Kontakta Peter Sundström på Bengtsson & Sundström Media:

E-post: peter@bs-media.se
Tel: 08-10 39 20

Annonsblad med priser 2024 »

Kick som tidning

Kick kommer ut i tryckt format i början av varje år i en upplaga på 3000 exemplar.

Kick riktar sig främst till personer som lever med ryggmärgsskada eller liknande funktionsnedsättning och deras anhöriga, anställda inom sjukvården, hjälpmedelsbranschen, politiker, beslutsfattare samt anställda och besökare på rehabiliterings- och vårdmottagningar.

Den tryckta tidningen finns hela året på alla universitetssjukhus, ett antal andra sjukhus och habiliteringar samt rehabiliteringskliniker i hela landet.

kick.se

På kick.se publiceras nya artiklar under hela året. Målet med kick.se är att nå fler och att kunna lyfta fram material på ett nytt sätt, t ex i form av teman. Artiklarna sprids via nyhetsbrev och Facebook. Målgruppen för kick.se är samma som för papperstidningen.