Text: Madde Stenius och Carin Bergfeldt Foto: Frida Jungnell

Maddes sårspalt del 5

Hjälpmedel

Denna artikel är tidigare publicerad i Kick nr 2 juni 2017.

Studier visar att 95 procent av alla personer med ryggmärgsskada någon gång får ett djupt trycksår. Att förebygga trycksår och reagera i tid är av största vikt för att kunna åtgärda problemet så snabbt som möjligt och för att minska inskränkningen av vardagslivet.

Det du behöver tänka på är att ha bra hjälpmedel, god förflyttningsteknik, bra hygien, regelbundna toalettrutiner och att inspektera din hud regelbundet. Reagera vid förändringar på huden och sök hjälp när sår har uppstått. Vanliga hjälpmedel som kan behövas:

Madde Stenius

Madrasser
När man har nedsatt känsel bör man tänka på att ha en bra tryckfördelande madrass, som man klarar att vända sig på. Tiden för lägesjusteringar anpassas efter personens känslighet och underlaget, glöm inte att ta hänsyn till nattsömn. Positionering i 30 graders sidoläge är den bästa positionen för att undvika trycksår, eftersom den avlastar sacrum, höft och hälar mest.
Madrassen väljs efter sårkategori. Vid ökad risk/trycksår i kategori 1–2 bör man ligga på en tryckavlastande flexibel kallskumsmadrass. Har man trycksår i kategori 3–4 bör man använda en behandlande luftmadrass med pump. Har man endast sår på fötterna kan speciella avlastningskuddar/stövlar vara viktigare att införskaffa än en specialmadrass. Om en hälavlastarare behövs även i sittande/gående rekommenderas en som är smidig och som har antihalkskydd undertill.

Dynor
Vid val av dyna bör man ta i beaktning att dynan ska vara personanpassad, fördela trycket på ett större område och ge rätt stöd så att det dagliga livet fungerar. En dyna som har en sittgrop (kontur) fördelar trycket under rumpan och avlastar sittbenen på ett bättre sätt än en plan dyna.
Har man problem med inkontinens/fukt så kan ett luftigare material i dynan behövas; den ska även vara tvättbar. Alla bör ha flera dynöverdrag utskrivna för att kunna byta och tvätta dem regelbundet.
Alla som sitter helt eller delvis i rullstol behöver en bra tryckavlastande dyna. Dynan kan vara tillverkad av olika skummaterial, geléer eller i kombination med luft. En vanlig dyna, som många personer med ryggmärgsskada använder, är Stimulite Contour (polyuretan i bikakestruktur).
Har man trycksår behöver man en tryckavlastande och positionerande dyna. Dessa dynor innehåller vanligtvis luftceller som möjliggör positionering av bäckenet samt ger mer tryckavlastning genom att cellerna omsluter och avlastar de utskjutande skelettdelarna. Dynorna är mer avancerade och kräver mer av brukaren/personal då man måste kunna ställa in och justera den regelbundet. Har man kognitiva problem kan det vara svårt att klara av en luftdyna som behöver pumpas.

Toalett och duschstol
Använd en dyna på duschstolen/pallen. Det finns både mjuka dynor för att förebygga och gel/luftdynor när man har sår. Till vanlig toalett finns det en mjuk sits som placeras ovanpå sittringen.

Förflyttning
Det är viktigt att ha en bra förflyttningsteknik så att man inte skrapar i däcket. De flesta som varit skadade i några år tror att deras förflyttningsteknik är bra, men så är inte alltid fallet. Slitna axlar och skörare hud kommer med åren, vilket ökar risken för sår. Ta bort sidoskyddet och använd en glidmatta/handduk som skydd över däcket vid förflyttning med naken rumpa, så att inte huden skrapas upp.
Om det är svårt med förflyttningar kan man använda glidtyget Spielerdug som fungerar både för positionering i säng och vid förflyttning säng-rullstol. Detta material läggs dubbelt men är extremt halt och bör tränas in med terapeut innan du använder det själv för att inte orsaka fall.

Det är viktigt att man använder och sköter sina hjälpmedel på rätt sätt för att minska risken att få trycksår. Förskrivaren måste vara noga med att kontrollera om hjälpmedlet fungerar och att personen/personalen klarar att sköta det på ett säkert sätt.
Se över vilka hjälpmedel du behöver under dagens alla situationer. Det bästa för såret är inte alltid det bästa för personen, se över helheten!

Kontrollera, Reagera och Agera!
Madde & Carin

« Startsidan
« Startsidan