Text: Madde Stenius Foto: Kristina Wetterdahl

Maddes sårspalt del 4

Plastiklambåoperade trycksår

Denna artikel är tidigare publicerad i Kick nr 1 dec 2017.

Trycksår är en vanlig komplikation hos ryggmärgsskadade personer. Att läka ett djupt trycksår i sittregionen innebär att man måste avlasta liggandes i sängen, vilket i många fall pågår i flera år. Detta kan leda till att man blir apatisk och tappar livsgnistan på grund av isolering och brist på aktivitet. En lambåoperation kan då vara enda utvägen för att bryta isoleringen och få en bättre livskvalitet.

Madde Stenius

För att operera bort ett trycksår och få ett hållbart resultat, måste en muskellambåkirurgi utföras, särskilt på förlamade personer. Att bara sy ihop såret håller inte på grund av den konstanta belastningen av området. För att möjliggöra en lyckad operation måste du vara motiverad och orka med en krävande operation samt kunna förstå och följa restriktionerna. Du måste ha försökt läka såret genom avlastning och modern sårbehandling – är du inte motiverad att försöka läka såret är det heller ingen idé att operera dig.
Såret måste ha tillräcklig muskelvävnad och bra hud runt om, för att det ens ska vara möjligt att operera. Det är viktigt att få en modern sårbehandling och se över inkontinensproblematik för att ha bästa möjliga utgångspunkt inför en operation.
Rökstopp borde ha prioriterats redan vid sårläkning men är ett måste minst en månad före operation och får heller inte påbörjas under behandlingstiden, eftersom det gör att blodkärlen drar ihop sig och kan få den nyopererade vävnaden att gå i nekros (dvs dö).

Lambåkirurgi innebär att man tar bort såret med hela dess kapsel, vanligtvis lika stor som en knytnäve, under såröppningen. Den synliga delen av såret är bara ”toppen av isberget”. Såret opereras bort med en grundlig onkologisk approach, på samma sätt som om det vore en tumör. Eventuella fistlar tas bort på samma grundliga sätt.
Underliggande ben mejlas av till en slät yta. Har benet blivit angripet av infektion tas även den påverkade ytan bort. Man täcker sedan hålrummet med en muskulokutan lambå (muskel, fett och hud med blodkärl) som tas från omgivande område. Den delas och svängs runt, för att ge en lämplig mängd vävnad som kan klara av belastning i framtiden. Muskeln sys fast i fyra lager och man får två dränage som leder bort vätskan under sju till tio dagar. Sömmen placeras så långt som möjligt från sittytan för att minimera risken för nya trycksår.

Stockholms vårdkedja för lambåopererade trycksår
För att förbättra eftervården och utfallet efter operationerna har ett strukturerat samarbete utvecklats mellan Avdelningen för rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset och Rehab Station Stockholm. Syftet var att genom en kontinuitet minska komplikationerna efter operation och att förhindra recidiv (återkommande) och nya trycksår hos patienter med ryggmärgsskada.
Ett behandlingsprogram utvecklades 2001 och består av fem strikta schemalagda veckor av varsam rörelseträning, undervisning och tryckavlastning för att förbättra läkning efter operation och förebygga uppkomst av nya sår.

De viktigaste komponenterna i vårdprogrammet är:
• Operationen utförs av specialister i trycksårskirurgi. En av plastikkirurgerna följer upp patienten under hela vårdprogrammet.
• Ett strikt steg-för-steg-program gör att man som patient inser allvaret i situationen. Man måste lära sig och förstå vikten av att hitta sårorsaken och förändra beteenden, om man inte vill hamna i samma situation igen.
• Gradvis stretching och belastning av den opererade muskeln, för att minska komplikationer.
• Patient och personal måste förstå behandlingsprogrammet och följa det. Det är viktigt att ha ett specialteam av olika yrkeskategorier runt patienten för att uppnå bästa resultat.
• Patientutbildning om trycksår med helhetssyn sker via ett speciellt utbildningsprogram som anpassats för patientgruppen. I utbildningen används dvd:n Trycksårsskolan, personanpassad praktisk undervisning, informationsfoldern Att förebygga trycksår för dig med rörelsenedsättning och vid behov får man även boken Trycksår – Med livet som insats.

Tre studier har under åren genomförts för att kontrollera vårdprogrammets långtidsresultat. En artikel har publicerats i Internal Wound Journal i maj 2016 Surgery for pressure ulcers in spinal cord-injured patients following a structured treatment programme: a 10-year follow-up. Ytterligare artiklar är under bearbetning efter vår senaste studie 2019.

Antalet personer som behöver en trycksårslambå i Stockholmsområdet är numera extremt lågt, trots att vi i dag kan operera svårare fall med flera sår samtidigt. Detta härleder plastikkirurgerna på Karolinska Universitetssjukhuset till Rehab Station Stockholms förebyggande trycksårsutbildningar som erbjuds regelbundet till alla våra patienter och personal.


I nästa nummer kommer jag och min parhäst Carin Bergfeldt, leg arbetsterapeut, att skriva om hjälpmedel vid trycksår. /Madde

Hur operationer och efterförloppet sker runt om i landet varierar, denna artikel utgår från Stockholms vårdkedja. Ta kontakt med din egen klinik för information hur det ser ut i ditt landsting.

« Startsidan
« Startsidan