Text: Yvonne Svensson Foto: Mats-Erik Bjerkefors & Yvonne Svensson

Kurs till insikt

På RG:s kurs Aktiv rullstol, aktivt liv deltog tolv personer som till vardags arbetar med allt från att förskriva rullstolar till att tillhandahålla dem på hjälpmedelscentraler. Nu fick de själva sitta i rullstol, tre dagar i sträck, från morgon till kväll, ute som inne. Svårast var nog att låta bli att använda benen.

Ledaren Pierre Samuelsson visar hur stolen ska vara vinklad för att stå på bakhjulen

– Jätteroligt, svarar flera deltagare i mun på varandra när de med ett ord ska beskriva kursen.

Det är kursens sista dag och den sista pennan till utvärderingen är nedlagd. Solen strålar in på deltagarna som ser trötta och nöjda ut. Som vanligt för deltagare på denna årliga kurs så har de fått träningsvärk i muskler som annars får vila. I utvärderingarna kan man läsa att kursen har varit en utmaning och alla har på en tiogradig skala fyllt i ”högst troligt” för sannolikheten att de ska rekommendera kursen.

Förflyttning från rullstol till golv och tillbaka, samtidigt görs förflyttning i och ur bil utomhus

– Det vi har hört är att kursen kunde ha varit lite längre. Vi har under åren kortat ned den successivt, från en vecka till tre dagar, för att folk ska få ledigt från arbetet för att gå den, säger Pierre Samuelsson som är en av tre ledare med mångårig erfarenhet av kursen.

På förmiddagen körde deltagarna rullstol i rulltrappa på en galleria.

– Det var en utmaning och även det att köra rullstol utomhus, säger Åsa Eklund, arbetsterapeut från Göteborg.

Att köra rulltrappa verkar ha varit det svåraste för just den här gruppen.

– Det var väl tur det. Annars hade deltagarna högre nivå än vanligt, säger Pierre som tror att det beror på att de på arbetsplatserna har egen rullstolsskola.

Deltagarna hjälper varandra i rullstolstekniken

Trots den höga nivån är alla deltagare eniga om att kursen har varit givande.

– Jag har lärt mig många viktiga detaljer kring inställningar på rullstolen. Att små inställningar betyder mycket för körupplevelsen och för de vardagliga bestyren, säger Thord Larsson som tillsammans med Cecilia Carlheim-Gyllensköld arbetar på Hjälpmedel Stockholm.

– Jag tycker att förskrivare borde få möjlighet att gå den här kursen för att få en förståelse för aktiva rullstolar och hur de ska anpassas, säger Cecilia och tillägger:

– En insikt jag fick från kursen har lett till att jag vid utprovningstillfällen oftare går ut med användarna, så att de får känna på skillnaden mellan att rulla ute jämfört med inomhus.

Kursen varvas med praktik och teori

Det är de erfarna ledarna John Högberg, Pierre Samuelsson och Imre Czifrik som har hållit i kursen denna gång. Alla tre sitter i rullstol på heltid och har gjort det olika länge. John vinner tiden med 44 år på nacken, den som blev skadad vid olyckstillfället. Pierres ben är amputerade och Imre har paraplegi sedan tio år, kortast tid av de tre.
– På de tio åren har jag arbetat på 30 RG-läger, säger Imre och John hummar imponerat och nämner att han också har avverkat något liknande.
Tydligt är att alla tre vet vad som behöver vetas när det gäller rullstolsteknik och inställningar. De lär ut det med ett lugn som gör att alla deltagare vågar utmana sig år efter år utför trappor på bakhjulen.

« Startsidan
« Startsidan