Text: Yvonne Svensson Foto: iStock

Corona och ryggmärgsskada

Har personer med ryggmärgsskada en ökad risk att allvarligt insjukna vid covid-19 smitta? Kickredaktionen ställde frågor till läkarna Claes Hultling, Mikael Waller och Wolfram Antepohl.

Personer som har en hög ryggmärgsskada, det vill säga en skada på halsryggen (nacken) och sannolikt ned till mitt på bröstryggen, är en speciell riskgrupp om de skulle smittas. På www.ryggmärgsskada.se finns information om hur viruset covid-19 kan påverka personer med ryggmärgsskada. Claes Hultling, läkare och professor, har svarat på frågor där. 

Claes Hultling

– Utöver den information som finns att läsas där så kan man träna upp sin maximala utandningskapacitet, sin PEF (peak expiratory flow), meddelar Claes Hultling och fortsätter:

– Det gör man lättast med en 1,5 liters PET-flaska, till två tredjedelar fylld med vatten, och en halv meter lång plastslang (exempelvis en lång avklippt kateterslang) som sticks ned i vattnet. Sedan ”bubblar” man i flaskan, det vill säga man gör ett utblås genom slangen så att vattnet bubblar. Träna tio minuter, två–tre gånger om dagen för att bibehålla lungvolymen och förbättra lungkapaciteten.

Det finns även en liten portabel apparat för motståndsandning som lätt kan beställas på nätet och kostar runt 200 kr.

Motståndsandning med en mini-PEP för att öppna upp luftvägar och få upp slem och underlättar andning. 
Mikael Waller

Mikael Waller, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, hänvisar också till sidan www.ryggmärgsskada.se för information.

– Och för att minska risken att smittas, följ råden från Folkhälsomyndigheten, tillägger han.

Generellt har personer med högre skadenivå påverkan på andningsmuskulaturens funktion. Skada i övre halsryggen ned till nivå C5 kan ge påverkan på diafragman, vilket är den viktigaste muskeln för inandning. För aktiv utandning (t.ex. hosta) behövs fungerande muskulatur i bröstkorgen (mellan revbenen) samt magmuskler. Nerverna till dessa muskler löper från ryggmärgen längs hela bröstryggen – så ju lägre skada, desto bättre hostkraft.

– Den som drabbas av luftvägsinfektion och har nedsatt andningsmuskelfunktion kan behöva slemmobilisering. Det finns tekniker för det beskrivna i andningskapitlet på www.ryggmärgsskada.se. Den motståndsandning som Claes Hultling beskriver är lämplig att utföra innan en sjukdom bryter ut och det kan vara bra att ha paracetamol hemma för symtomlindring.

Wolfram Antepohl

Wolfram Antepohl, överläkare och verksamhetschef på Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping har inget att tillägga utöver det som Claes Hultling och Mikael Waller har sagt.

– När det gäller inkontinensläkemedel har de stora leverantörerna meddelat oss att det inte lär bli en produktbrist. Varken tappningskatetrar eller TAI-utrustning lär gå åt mer i en coronapandemi än annars. Mitt tips är att vara ute i lite extra god tid vid beställning, men absolut inte hamstra. Det är ju sådant beteende som skulle skapa en bristsituation.

Känner du dig sjuk? Är du osäker på om det är förkylningen eller coronavirus som spökar och undrar vad du ska göra? Ska du stanna hemma och vårda dig själv eller inte? Är det läge att ringa 1177 eller inte? Gör ett självskattningstest påhttps://corona.sll.se. Testet är utformat av Region Stockholm.

Uppdaterad information finns på:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

« Startsidan
« Startsidan