Text: Yvonne Svensson Foto: Yvonne Svensson

Sett och hört på NoSCos

Flera länders expertis och erfarenhet om skador och sjukdomar på ryggmärgen utbyttes på konferensen NoSCos i Köpenhamn den 11–13 september.

Den nordiska ryggmärgsföreningen NoSCos, Nordic Spinal Cord Society, är en sammanslutning av yrkesverksamma i Norden med inriktning på rehabilitering och hantering av skador och sjukdomar på ryggmärgen. NoSCos är anslutet till ISCos, International Spinal Cord Society. Sedan 1989 har Nordens alla länder hållit i vetenskapliga möten, denna gång i Köpenhamn.

Föreläsningarna hölls på engelska, parallellt i tre salar, och utanför föreläsningssalarna fanns utställare från olika företag med tekniska och medicinska lösningar på problem för förlamade och delvis förlamade muskler och organ. Att få en övergripande blick från konferensens föreläsningar och workshops var svår. När jag hörde mig för så var det flest positiva reaktioner på föreläsningen med titeln ”Why don’t my patients do what we agree upon?”.

Några av kommunikationskorten som Gitte Englund har tagit fram för Qufora

Doktoranden och hälsoinnovatören Gitte Engelund har arbetat fram ett kortsystem som ska underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare. För att ringa in patientens mål och önskemål använder sig vårdgivaren av kort med olika påståenden. Patienten plockar ut de påståenden som passar henne/honom.
Korten är framtagna för samtal om vård av blåsa och tarm. Liknande kortsystem har tidigare provats på diabetiker med positivt resultat. Korten fungerar både på patienter som är fåordiga och på dem som har en svada av högre dignitet. Korten hjälper till att fokusera på ämnet och hitta fram till patientens mål och mening, detta främst genom kommunikation riktad till hjärtat, inte till hjärnan som annars är vanligt.

Informationsblad om ett cannabispreparat utanför föreläsningssalarna.

Jag hade även hoppats på nyheter inom forskningen om medicinsk cannabis mot smärta. Det är dock fortfarande en pågående process, så resultatet lär dröja ett tag till.

Som det är på RG:s kurser, liknande var det på NoSCos – inspirerande möten mellan engagerade människor som vill byta kunskap och erfarenheter. Hela konferensen bubblade av glädje, nyfikenhet och generositet. På fikarasterna, luncherna och middagarna knöts kontakter och jag fick samma känsla på NoSCos som på våra läger. Det är mellan föreläsningarna det stora händer, människor möts och planer för framtida samarbete för individens bästa startar.

Läs mer om föreläsningarna på www.noscos2019.org

RG i samarbete. Under många år har RG haft samarbete med företaget, Coloplast i RG:s verksamhet som kurser, läger och uppsök. År 2017 utökades samarbetet till att utvalda RG-medlemmar med funktionsnedsättningar blev bjudna till NoSCos. I år deltog tio medlemmar i två dagar på NoSCos föreläsningar i Köpenhamn.

« Startsidan
« Startsidan