Text: Anette Bohm Foto: Projekt StrÅng

Ny bok om stresshantering

Det treåriga arvfondsprojektet StrÅng ledde till självhjälpsboken ”Jag vill bara leva mitt liv” – Stresshantering för dig med rörelsenedsättning. Boken innehåller övningar samt råd och tips om hur man lättare kan hantera sin stress.

Fysioterapeuterna Sara Jonåker och Gunilla Axefalk samt psykolog Gunilla Samuelsson har arbetat i många år på riksgymnasiet i Göteborg och träffat gymnasieelever i åldrarna 16–20 år med olika rörelsenedsättningar.
– I och med att stressen ökar i samhället har vi märkt att våra ungdomar också är mer stressade. Skolan har förändrats och det har blivit förändrade livsvillkor även för dem, berättar Sara Jonåker.
– Det finns en uppsjö av olika stresshanteringsmetoder som vi provat, men det har varit svårt då många metoder är så fokuserade på en fysiskt fungerande kropp. För de elever vi har ledde det till ännu mer stress.
De tre arbetskamraterna ville fördjupa sig i området stresshantering och skrev därför en projektansökan till Arvsfonden med syfte att utveckla och anpassa metoder och strategier inom stress- och ångesthantering tillsammans med målgruppen personer med rörelsenedsättning. Ett annat syfte var att de anpassade metoderna ska leda till bättre folkhälsa; flera undersökningar har visat att personer med rörelsenedsättning har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra.

StrÅng startade den 1 mars 2016 med hjälp av medel från Arvsfonden. Projektet har drivits av Bräcke diakoni i samarbete med Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.
– Första året tog vi del av målgruppens egna erfarenheter. Det var den viktigaste delen. Vi intervjuade 16 personer i olika åldrar och med olika rörelsenedsättningar om vad som stressar, hur de hanterar det och vad som ger lugn och ro.
Det visade sig att målgruppen hade ett antal stressfaktorer utöver de som andra har. Flertalet av dessa faktorer har med poliska beslut och samhällets uppbyggnad att göra, exempelvis bristande tillgänglighet, färdtjänstresor, myndighets- och hälsovårdskontakter, personlig assistans, kroppen och relationer.
– Det första årets samtal gav oss stor kunskap om vilken press det kan vara att leva med rörelsenedsättning och hur det förändrar livsvillkoren. Även om vi jobbade i verksamheten så gav det oss ett vidare perspektiv.
– De vi intervjuade tyckte det var bra att sätta ord på vad som stressade och ville att budskapet skulle spridas för att andra skulle få ökad förståelse för hur svåra livsvillkoren kan vara. Dessutom är det är många faktorer de inte kan styra och påverka själva, till exempel myndighetskontakter. Många upplevde det stressande när makten över beslut ligger i händerna hos andra.
– Det är mycket att förhålla sig till vilket gör det är svårt att planera livet och gör att man går och bär på en ständig oro.

Utifrån intervjuerna gjordes en tolv minuter lång film (se länk nedan).
– Under första året började vi också knyta kontakter med andra professionella för att höra om deras erfarenheter om stresshanteringsmetoder, bland annat Rose-Marie Jungeby, kurator och yogainstruktör som arbetar på Rehab Station Stockholm. Vi träffade henne på Hjultorget där hon höll i Yoga för alla (läs artikel Yoga med fokus på andning i länken nedan).
Under andra året utformades stresshanteringskurser riktade till personer med rörelsenedsättningar.
– Vi bjöd in föreläsare som höll i olika metoder, bland annat yoga, mindfullness, basal kroppskännedom, skapande aktivitet, värme och struktur i vardagen. Det var 20 deltagare som praktiskt fick prova på metoderna och sedan hade vi samtal om vad som funkade eller inte funkade.
– Det är viktigt att våga prova på, för man vet inte hur kroppen reagerar förrän man testat. Det är individuellt vad som fungerar.

År tre sammanställdes erfarenheterna från projektet och blev självhjälpsboken ”Jag vill bara leva mitt liv” – Stresshantering för dig med rörelsenedsättning.
– Den har fått positiv respons för den är enkel, begriplig och konkret.
Kicks reporter är benägen att hålla med. Boken har dessutom en fin och vilsam layout och inbjuder till lugn och ro. Här finns tips på enkla övningar att testa själv. Sara Jonåker berättar att de även hört att personal och brukare inom äldreomsorg, psykiatri, anhörigverksamhet och direkt patientarbete uppskattar boken.

Boken ”Jag vill bara leva mitt liv” – Stresshantering för dig med rörelsenedsättning är gratis och kan beställas av: sara.jonaker@brackediakoni.se eller telefon 031-502672 eller 076-5032672.
Boken kan även laddas ned som pdf från: www.brackediakoni.se/strang/bok
Projektets film går att hitta på: www.brackediakoni.se/strang/film

Läs artikel Yoga med fokus på andning klicka här.

« Startsidan
« Startsidan