Text: Madde Stenius Foto: Kristina Wetterdahl

Maddes sårspalt del 3

Trycksår i sittregionen

Denna artikel är tidigare publicerad i Kick nr 4 dec 2016.

På världskonferensen om svårläkta sår (WUWHS september 2016) kallades trycksår även för tryckskada, detta för att uppmärksamma att dessa sår är en skada som i de allra flesta fall kan förhindras.

Trycksår är fortfarande omgivna av skuld och skam och det är dessutom otäckt att se foton på stora sår. Mellan 50 och 95 procent av alla trycksår går att förebygga, enligt studier, men för att göra något åt ett problem måste man först inse att man har det. Nästa steg är att inse att många små åtgärder är bättre än en stor och det behöver inte kosta en massa pengar.

Varför får en ryggmärgsskadad person lätt trycksår i sittregionen?
Hos rullstolsburna personer är den vanligaste orsaken till trycksår för dålig tryckavlastning i kombination med att man sitter för länge i samma läge. För dem som har en rörelsenedsättning och inkontinensproblematik ihop med kognitiv påverkan ökar trycksårsrisken avsevärt.
För att förebygga, läka och återigen förebygga trycksår behöver man ha en helhetssyn och kunskap om patientgruppen, hjälpmedel och modern trycksårsbehandling för att kunna personanpassa insatserna och få ett lyckat resultat.

Muskelförtvining, skeletturkalkning och avsaknad av känsel
I sittande ställning bärs 75 procent av kroppsvikten upp av skinkor och lår, 19 procent av fötterna och 4 procent av ryggen. I genomsnitt har man 20–26 mm tjock muskelvävnad i sittregionen men en ryggmärgsskadad person, som suttit några år i rullstol, har endast 5–8 mm muskelvävnad kvar på grund av muskelförtvining. Muskelcellerna stretchas dessutom ut och blir tunnare vid tryck, vilket innebär att trycket på sittbensknölarna ökar till 90 procent i sittande och till 40 procent i liggande.
Man får även en skeletturkalkning som gör att sittbenen blir plattare och vassare. Trycket inifrån benet och utifrån underlaget, tillsammans med att man inte känner när det är dags att ändra läge, gör att man som ryggmärgsskadad lätt får trycksår. Skolios förekommer ofta vilket utgör en ökad risk eftersom det orsakar en snedbelastning som ger ökat tryck på ena sittbensknölen.
Studier visar att 95 procent av alla ryggmärgsskadade någon gång får ett djupt trycksår.

Trycksår i sittregionen kräver avlastning
Varför?
Ett trycksår är orsakat av tryck och om du fortsätter att belasta området så motverkar du en läkning och kan orsaka en ännu större skada. Tryckavlastande madrass och dyna samt avancerade sårbehandlingsförband och undertryckspump ger bättre förutsättningar till läkning men är inte i stället för avlastning.
Att få ett trycksår, som kräver avlastning för att läka, bidrar till en omfattande inskränkning av vardagslivet eftersom den mesta tiden bör tillbringas liggande. I många fall krävs översyn av stöd i hemmet och sjukskrivning eftersom tiden som man får sitta uppe ofta begränsas till den tid som krävs för att sköta hygien och att äta (30 minuters sitt-tid, 3–4 ggr/dygn vid trycksår i kategori 3–4).
Att spendera lång tid liggande innebär även risk för komplikationer som proppar, ökad spasticitet, smärta (visar sig ofta som spasticitet), stelhet, aptitlöshet, yrsel på grund av lägesberoende lågt blodtryck, förstoppning (som redan är en komplikation av ryggmärgsskadan), nedstämdhet samt lunginflammation.

Det är inte bara den som har sår som blir lidande utan hela familjen, släkt, vänner och arbetsplats drabbas. Ekonomin påverkas när man blir sjukskriven och kanske måste gå ned i tid efter läkning, för att inte få nya sår. Det händer tyvärr att man inte alltid får behandling med moderna förband eftersom personal som inte är uppdaterad säger att ”de är såå dyra så dem kan vi inte använda”. Det gäller att man ser kostnaden på hela behandlingsperioden och inte bara per kompress. Kostnaden för förband är 13 procent och personalen står för 87 procent, så ett dyrare förband som kan sitta längre och läker såret snabbare = besparing! Ett djupt trycksår beräknas kostar cirka 700 000 kronor att läka, men lidandet går aldrig att mäta i pengar.

Det finns en risk att man tappar livsgnistan på grund av isolering, illaluktande sår och brist på aktivitet efter en lång tid av tryckavlastning för att läka ett djupt trycksår. En del slutar att svara i telefon när man inte orkar säga nej till vänner som inte förstår att man inte kan hänga med ut längre. En lambåoperation kan då vara enda utvägen för att bryta isoleringen och få en bättre livskvalitet. I nästa nummer kommer jag att berätta om lambåoperationer.

Madde Stenius


Mitt tips är att vi alla hjälps åt att förebygga trycksår genom att ändra läge ofta, ha bra personanpassade hjälpmedel, kontrollera huden och reagera på förändringar. Hitta orsak vid såruppkomst och behandla med moderna
metoder – innan det gått för långt! Att kontrollera, reagera och agera kan förhindra månader eller år av lidande./Madde

« Startsidan
« Startsidan