Text: Peter Anderson-Pope Foto: Veronika Lyckow, Madelaine Bille

Eniga röster på RG:s Öppet Hus

Aktiv Rehabilitering RG kurs

Under RG:s Introkurs i november genomfördes en Öppet Hus-dag. Målsättningen var att visa upp, förklara och sprida aktiv rehabilitering.

Förberedelser inför box-pass på introkursen. Kursdeltagare, ledare och besökare deltar. Besökare hade blivit uppmanade att ta med sig bekväma kläder för att vid intresse kunna delta på aktiviteterna.

För att på bästa sätt kunna värna ryggmärgsskadades intressen är RG beroende av att ha en viss position. Ett effektivt och smidigt samarbete förutsätter kunskap om och kontakter med andra aktörer inom området. Därför arrangerade man en Öppet Hus-dag parallellt med Introkursen på Bosön i november med avsikten att presentera sig och att lära känna andra.

Representanter från ryggmärgsrehabiliteringen på Karolinska sjukhuset, Aleris Rehab Station, Stockholms Sjukhem och Mälarsjukhuset i Eskilstuna hade hörsammat inbjudan och dök upp på Öppet Hus-dagen.

-Verksamheten på en Introkurs och på RG/Bosön speglar väldigt väl hur vi konkret arbetar med aktiv rehabilitering och visar även en del av resultaten, säger Maria Hermelin, sjukgymnast som arbetar på RG/Bosön.

Maria Hermelin (mitten) berättar om vattenträningen och tillgång till kajakträning i bassängen.

Hon fick idén att demonstrera aktiv rehabilitering ”in action” och tog upp det på ett personalmöte redan under våren 2020. Fast sedan kom pandemin och satte käppar i hjulen för allting. När Öppet Hus äntligen blev möjligt höll hon i genomförandet tillsammans med ett par arbetskamrater i RG.

-Den fysiska träningspassen, i form av till exempel rullstolsteknik och gångteknik, är viktiga delar i aktiv rehabilitering och i vår verksamhet, säger hon.

-På Öppet Hus-dagen kunde man se de passen genomföras och man kunde även låna en rullstol och själv delta.

Eftermiddagens mattpass med deltagare i RG Bosöns rehab- och friskvårdsverksamhet. Även här deltar Öppet hus-besökare i passet.

Detsamma gällde även konditionspass, mattpass och bassängträning. Därutöver hade besökarna på Öppet Hus-dagen möjlighet att ställa frågor till deltagare och ledare både på Intro-kursen och i RG/Bosöns träningsgrupper.

-Det här blev bra och jag tror att vi kommer att arrangera Öppet Hus-dagar med regelbundenhet i framtiden.

Mats-Erik Bjerkefors (mitten) berättar om skridskokälken och friluftsliv.
Marit Sundin (vänster), projektledare för ”Coachprojektet 2.0” i samtal med deltagare på Introkursen.

RG:s verksamhetschef Veronika Lyckow tycker att det blev en alltigenom lyckad dag.

-Besökarna var intresserade och tog chansen att informera sig såväl genom att fråga som att aktivt delta. Och jag fick en känsla av att vissa trodde sig ha en ganska klar bild av RG:s verksamhet men som Öppet Hus-dagen gav dem anledning att uppdatera.

-Det som bäst gynnar ryggmärgsskaderehabiliteringen som helhet är om alla inblandade lär känna varandras arbete och anpassar sig.

Ulla Löfquist, rehab-instruktör (höger), tränar rullstolsteknik med deltagare från Coloplast.

Elisabet Åkesson är forskare och läkare på Stockholms Sjukhem och var en av besökarna på Öppet Hus-dagen. Hon stämmer in i Veronika Lyckows bedömning. 

-Olika aktörer i olika skeenden av ryggmärgsskaderehabiliteringen har olika kompetenser, säger hon. 

-Och ju mer vi lär av varandra, både patienter, brukare och vårdgivare, desto mer sömlös, och mindre dramatisk, kan vi göra patienternas övergångar mellan olika faser efter en ryggmärgsskada.

Stockholms Sjukhem och RG har för avsikt att samarbeta mer strukturerat med bland annat regelbunden uppsökande verksamhet. 

Box-pass med introkursen. Kursdeltagare, ledare och besökare deltar. ”Det här var ju tufft även för mig!” (besökare).

Elisabet Åkesson uppskattade det hon såg och upplevde på Öppet Hus-dagen. 

-Stämningen på träningspassen, lokalerna på Bosön och förebildernas och ledarnas funktioner. 

-Det är omöjligt att inte bli imponerad. Jag tror att erfarenheter av att leva med egen skada kommer att vara viktiga när vi ska utveckla ryggmärgsskaderehabiliteringen.

Uppvisning av de nya ytorna och maskinerna i Framgångshallen, besökare testar och förundras över ytor och valmöjligheterna av träningsmaskiner och möjligheterna att använda dem även om man sitter kvar i rullstolen.

Till Stockholms Sjukhem, Rehabilitering remitteras idag cirka 20 ryggmärgsskadade patienter per år, såväl efter en traumatisk som icke traumatisk skada. Detta efter att ha vårdats akut på Neuroavdelning 5 på Karolinska Sjukhuset. 

Stockholms Sjukhem är tillsammans med Aleris Rehab Station och Remeo del i ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm som utsetts till ett av de fyra ben som nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård ska vila på från och med våren 2023.

Vill du läsa mer om RG Aktiv Rehabilitering. Klicka här!

« Startsidan
« Startsidan