Text: Peter Anderson-Pope Foto: Mats-Erik (Masse) Bjerkefors

”Även om man är en riskperson i karantän”

Aktiv Rehabilitering

RG Bosön tvingades att skifta fokus under våren. En pandemi har förmågan att suga till sig allting när alla resurser går till att försöka stoppa smittan och bota sjuka. Påverkan på samhället blir enorm. Fast speciella behov som fanns innan pandemin påverkas inte. De kvarstår. Att hitta nya metoder att möta RG Bosöns deltagares behov av träning blev därför högsta prioritet.

När konsekvensdimman svepte in var många fortfarande fullt upptagna av att försöka förstå vad den initiala smittoattacken egentligen handlade om. Som steg två i en flerstegsraket la sig dess konsekvenser likt gråa, blöta filtar över det mesta som människor brukar gilla att syssla med. Som för så många andra verksamheter blev följden för RG:s träning på Bosön att den stängdes. Det blev uppenbart för de flesta att mycket skulle komma att bli annorlunda.
Ett par veckor senare kom abstinensen krypande hos de deltagare som gjort passen till en uppskattad vana under vintern. Vad skulle man göra nu?

Som vid andra tillfällen samlades RG:s superhjältar på Bosön i sann problemlösande anda. För att vägleda den närmaste tidens arbete lyckades man producera följande devis:
”Det är viktigt att man rör på sig – även om man är i karantän och är riskperson.”
– Omständigheterna var naturligtvis inte alls roliga, avslöjar rehabinstruktör Pierre Samuelsson.
– Men det var en kittlande utmaning för oss att tvingas tänka lite utanför boxen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsningar var de yttre förutsättningar som gällde för träningen. Den skulle vara utomhus, man skulle hålla fysisk distans och absolut inte brista ut i körsång.
Ytterligare en avgörande faktor var att träningen skulle passa deltagare med olika grad av fysiska funktionsnedsättningar. Resultatet blev att man i mitten av april kunde starta utomhusträning två dagar i veckan i grupper om åtta till tio deltagare.
– Vi var tvungna att ta en hel del nya hänsyn när vi planerade passen, men jag tror att vi fick till det ganska bra.
Träningens innehåll har varierat från rörelsepass på gräs/matta till rena konditionspass på Stockholms Stadions 400-metersbana.

Från midsommar tog verksamheten semester fram till augusti. De deltagare som återvänder till höstterminens träning kommer att möta ett delvis förändrat RG Bosön.
– Fast i grunden är det egentligen samma sak, säger Pierre Samuelsson.
– Enda skillnaden är att all träning kommer att ske integrerat. Vilket innebär att styrketräningen kommer att ske i det gemensamma styrketräningsrummet, konditionsträning på rundbanan och så vidare.
Därutöver kommer det inte att finnas något avskilt RG-rum, vilket Pierre Samuelsson ser som en klar kvalitetshöjning.
– Jag tror att många skärper till sig lite extra om man har fler ögon på sig, säger han.
Deltagare som eventuellt skulle uppleva ”fler ögon” som stressande kommer att få hjälp att ta sig över den tröskeln.
– Det är ett otroligt viktigt utvecklingssteg som vi hjälper till att ta.

Utvecklingen av smittan i samhället kommer att vara avgörande för struktur och innehåll i RG Bosöns verksamhet i höst.
– Är situationen som nu så kommer vi i stort sett att kopiera vårens innehåll så länge utomhustemperaturen tillåter, säger fysioterapeut Maria Hermelin.
– Fast vi har även en plan för ett gynnsammare läge med färre begränsande rekommendationer. Med mer träning och större grupper.
Under hösten kommer också arbetet med att utveckla verksamheten att fortsätta. Man siktar på att, under vårterminen 2021, även kunna erbjuda träning som är mer inriktad på deltagarnas personliga behov.
– Fast ingen vet ju hur förutsättningarna är då, så allt är fortfarande ganska hypotetiskt.

Uppdaterad information kommer att spridas via Facebook, nyhetsbrevet och RG:s hemsida.

« Startsidan
« Startsidan