Text: Anette Bohm Foto: istockphoto

Naturfilmer gör oss gladare

Medicin / forskning / hälsa

Tidigare publicerad i Kick nr 4 2017.

Enligt en ny studie som beställts av BBC och utförts vid University of California, Berkeley kan människor bli lyckliga och mer avslappnade av att titta på naturdokumentärer.

Studien, där 7 500 personer deltog, gick ut på att de fick se på fem olika tv-klipp från Planet Earth II, dramaserier, nyhetsinslag och en kontrollvideo som var ett klipp från en gör-det-själv-video. Tesen i studien var att innehåll likt det i Planet Earth skulle förstärka tittarens positiva känslor och minska negativa känslor.
Resultaten av studien visar att gruppen som tittat på naturdokumentären kände sig gladare, mer nöjda med sig själva, roade och nyfikna. De upplevde även minskade känslor av trötthet, stress och ångest. I det flesta av fallen kunde forskarna notera att känsloförändringar orsakades av det innehåll som deltagarna tittade på och det var stor skillnad jämfört med den grupp som fick titta på kontrollvideon. Forskarnas slutsats är att naturdokumentärer tydligt bidrar till välmående hos dem som tittar på dem.

Under de senaste 20–30 åren har forskning både utomlands och i Sverige visat hur människan påverkas av att vara i naturen. Den kan hjälpa till som smärtlindring, stresshantering, krisbearbetning och mental bearbetning. I en enkätstudie från 2005 var det bara fyra procent som svarade att naturen saknar betydelse för deras livskvalité.
För 25 år sedan i USA var det genom studier av deltagare i ett vildmarksprojekt som två miljöpsykologer, Rachel och Stephen Kaplan, kom fram till slutsatsen att naturen hade en återuppbyggande effekt. Detta har på olika sätt bekräftats av svensk och internationell forskning. I sin teori om varför naturen är återuppbyggande menar makarna Kaplan att människan hanterar den enorma massa av sinnesintryck som når hjärnan på olika sätt. I vardagen dominerar den riktade uppmärksamheten som kräver mycket energi. Om den belastas för mycket kan den leda till mental utmattning. I naturen däremot dominerar vilsamma sinnesuttryck som hanteras med spontan uppmärksamhet, vilket leder till att vistelse i naturen leder till återhämtning för den riktande uppmärksamheten.

Ett annat viktigt genombrott var professor Roger Ulrichs rön om att utsikt mot natur från sjukhusfönstret kan leda till att patienter mår bättre och snabbare blir friska. En rad studier har på olika sätt bekräftat att blotta anblicken av natur kan vara stressdämpande och hälsofrämjande. Han har följt upp sina forskningsresultat med en teori om varför naturen påverkar oss positivt. Hans angreppsätt är evolutionärt och han menar att naturtyper som liknar den natur som omgav människan ursprungligen och gav henne trygghet, fortfarande ger hjärnan omedvetna faran-är-över-signaler som kan dämpa stress och anspänning.
Det har även gjorts ett antal undersökningar av patienter på sjukhus som på olika sätt har bekräftat att blotta åsynen av naturen är en friskhetsfaktor. Till och med ett akvarium med fiskar eller affischer med naturmotiv har positiv effekt. Akut stressade personer som låg och väntade på operation hade lägre blodtryck om det hängde lugna naturbilder i taket ovanför deras sängar än om de fick se fartfyllda sportbilder eller inga bilder alls.

« Startsidan
« Startsidan