Text: Madde Stenius Foto: Kristina Wetterdahl

Maddes sårspalt del 1

Trycksår – med livet som insats

I Kick nr 1 2016 kunde vi läsa om Johans och Anettes omvälvande upplevelse av att drabbas av trycksår. Tyvärr är de inte ensamma, det är allt för många som varit med om en liknande historia eller upplever eländet just nu.

Denna artikel publicerades första gången i Kick nr 2 2016, under rubriken Maddes sårspalt.

Vi kunde även läsa Antes fantastiska nostalgitripp om RG, som fick mig att tänka tillbaka till mitt första läger 1981 och hur det präglat mig i mitt mångåriga arbete att föra in rehabtänket i sårvärlden. Under några nummer av Kick kommer jag att skriva om trycksårsproblematiken för att öka kunskapen runt detta gissel.
Både personal och brukare från hela Sverige kontaktar mig för att få stöd och vägledning om trycksår hos personer med rörelsenedsättning. Tyvärr så har man sällan gjort allt rätt, trots att det är ganska enkla åtgärder att sätta in. Många hoppas att en maskin eller en operation ska lösa allt men tyvärr gör det inte det. Eftersom smärta vanligtvis saknas påminns man inte heller om att man måste avlasta och kör på som vanligt i stället, vilket förvärrar situationen.

Madde Stenius

Min roll är ofta att ta bort skygglapparna och ge raka och tydliga besked om vad som gäller och varför, sedan är det upp till dig att utföra den tråkiga avlastningen som påverkar vardagslivet och omöjliggör ett aktivt liv för ett tag. Men ju längre du väntar, desto längre tid tar det att läka såret.
Du måste få hjälp att få rätt hjälpmedel, modern förbandsteknik, åtgärda sårorsaken, få till toarutiner, sittställning, näringsintag, rökstopp samt eventuellt medicinering.
När jag i slutet av 1970-talet utbildade mig till undersköterska och såg allt lidande som trycksår innebar, ville jag vara med och läka sår. Vi gjorde allt som man skulle göra på den tiden: vi luftade såren i timmar, ”kokade ur” sårhålor med väteperoxid, gjorde blöta omslag och lade om såren med fluffiga gasvävskompresser flera gånger per dag. Det användes syntetiska fårskinn, vi tillverkade avlastningsringar och masserade med både tvål och Decubalsalva. Kort sagt vi gjorde allt fel, och jag kan inte komma ihåg ett enda sår som läkte.

Först i slutet på 1980-talet började vi med ny omläggningsmetod med tättslutande fuktighetsbevarande sårbehandling. Nya förband som exempelvis DuoDerm/Mezink som skulle sitta kvar i några dagar för att ge såret en optimal miljö för att kunna läka. Då först kunde jag se stora djupa sår läka och jag glömmer aldrig min första patient, en gammal dam med diabetes, som jag och min kollega lyckades rädda från att amputera foten.
Under 1980-talets slut förändrades omläggningsmaterial och frekvens, för att explodera av valmöjligheter på 1990-talet. I dag har vi cirka 600 förband att välja mellan, vilket kräver kunskap och erfarenhet av behandlaren. Förbanden måste även anpassas efter kunskapen hos den som lägger om såret.
I dag arbetar vi efter modern aktiv sårbehandling som baseras på evidensbaserad kunskap efter studier, forskning och klinisk erfarenhet enligt internationella riktlinjer från EPUAP/NPUAP. Men tyvärr ordineras fortfarande de gamla förlegade metoderna av personal som inte hängt med utvecklingen.

Jag började som nybliven undersköterska att arbeta på neurologen på Karolinska 1981 och jag började min bana inom ryggmärgsskaderehabiliteringen på avdelning 8, numera R18. En dag blev jag tillfrågad av Bibbi Liss om jag inte ville vara med och jobba på Rekryteringsgruppens läger för nyskadade på Hasseludden. Utan att veta så mycket mer hängde jag med på lägret och det förändrade min syn på rehabilitering. Jag blev fast i Rekryteringsgruppens anda som sedan även blev Frösunda Centers andan (nu Rehab Station Stockholm) båda skapade av den legendariska Karsten Inde.
Vilken jargong, tuffa tjejer och killar som visade att inget var omöjligt. Det var inget daltande eller tycka synd om, utan mer att det du råkat ut för är för jävligt men nu ska vi göra det bästa av situationen. Just det tänket har jag tagit med mig in i sårvärlden: Se hela människan och inte bara såret!

Madde

För information och tips finns boken Trycksår – Med livet som insats att beställa på www.rehabstation.se, under Utbildning/Våra böcker.

« Startsidan
« Startsidan