Maddes sårspalt del 5

Del fem handlar om hjälpmedel som kan förebygga trycksår.