Maddes sårspalt del 4

Under varma, fuktiga sommarmånader är det lätt att dra på sig ett trycksår. De flesta reser mycket mer och byter miljöer och möter nya utmaningar där huden lätt kan ta skada. Del fyra handlar om lambåoperationer.