Maddes sårspalt del 6

Man skiljer numera på trycksår och sår orsakade av fukt, eftersom de ska behandlas på olika sätt. Del sex handlar om sår orsakade av fukt.