Maddes sårspalt del 2

Trycksår är en oerhört vanlig komplikation hos personer med någon form av rörelsenedsättning på grund av nedsatt känsel, muskelförtvining, skeletturkalkning, inkontinens och nedsatt rörlighet – även tillfälligt.